Informasjonsmøte ny personvernforordning (GDPR)

Siffer Økonomi AS avholder informasjonsmøte om ny personvernlov tirsdag 17.04.2018 kl. 14.00. Påmelding til lena@siffer.net.

I mai 2018 skal ny lov om personvern trå i kraft i Norge og i hele EU. Nye regler skal gi borgere i hele EU sterkere rettigheter og sikkerhet i forhold til personvern. Ny personvernforordning gir hver enkelt borgere rettigheter i forhold til egne personopplysninger.

Skattemelding 2017

Skattemelding 2017

I disse dager gjøres skattemeldinger tilgjengelig for alle lønnsmottakere og pensjonister. Det er flere endringer som er gjort på skattemeldingen i år.

De vesentlige endringer er :

-          Post 5.0 er fjernet helt. Her kunne en tidligere legge inn tilleggsinformasjon. Dersom en vil gi tilleggsinformasjon må en legge dette med som et vedlegg når en sender inn skattemeldingen.

-          Foreldrefradrag. Det er lagt til en post 3.2.10 for foreldrefradrag. Her er det mulig å legge inn fradrag for kjøring til og fra barnehage, SFO.

-           Aksjesparekonto. I fjor kom det endring hvor personlig skattebetaler kan opprette en konto hvor innskuddene kan brukes til å investere i børsnoterte aksjer og aksjefond. Det kom en overgangsordning hvor en fritt innen utgangen av 2018 skattefritt kunne overføre private aksjer til aksjesparekonto. Det er post 3.1.5, 3.1.8,3.3.8 og 4.1.8 som brukes for endringer knyttet til akjsesparekonto.

-          IPS. Post 3.3.5 er ny i år. Den skal være forhåndsutfylt med sum innbetalinger til IPS. IPS ble innført 1. november 2017 og er en ordning om skattefavorisert individuell sparing til pensjon. Maks 40 000,- pr. år.

-          Fradrag for investering i oppstartsselskaper. 1. juli 2017 ble det en ordning med skattefradrag for investeringer i grunderselskaper. Fradrag skal legges inn i post 3.3.14. Det skal være forhåndsutfylt dersom det er innberettet i aksjonærregister til investeringsselskapet.

-          Verdsettelsesrabatt i formueskatten for aksjer. I 2017 ble det innført ble det innført en verdsetteslerabatt på 10 % for aksjer og driftsmidler. Denne rabatten øker til 20 % i 2018.

Siffer Økonomi AS hjelper mange av våre kunder også med personlig skattemeldinger. Ta kontakt med din regnskapsfører hos oss dersom du trenger hjelp. Har du konkrete spørsmål ta kontakt med Øystein Johansen på ram@siffer.net.

Nytt i år er også at det er mulig å levere for næringsdrivende med enkle skatteforhold skattemelding med Næringsoppgave for skatt. Næringsrapport skatt er en løsning som er ment for bedrifter med enklere skattemessige forhold.

 

Brev fra Skatteetaten

Skatteetaten sender i disse dager ut et brev med informasjon angående nytt regelverk til selskaper som skal levere skattemelding. Vi får mange henvendelser fra våre kunder om hva disse endringer innebærer. Dette brevet viser til endring som trådde i kraft 01.01.2017. Skatteetaten har fra 01.01.2017 mulighet til å ilegge selskaper tvangsmulkt dersom skattemelding blir innlevert for sent eller har åpenbare feil. Det er ingen endring i frist for innlevering og det er ingen store endringer i selve skattemeldingen bortsett fra at den har endret navn (Tidligere selvangivelse – ligningsdokument). Skatteetaten prøver i dette brev og informere selskaper igjen om at de har mulighet til å ilegge tvangsmulkt dersom frist for innlevering av skattemelding/ligningsdokument den 31.05.2017 ikke overholdes eller om skattemeldingen har åpenbare feil.

Derfor en liten påminnelse om frister den nærmeste tid:

-          Skattemelding (ligningsdokumenter) for 2016 31.05.2017

-          Fastsettelse av årsregnskap for 2016 30.06.2017

-          Innsendelse av årsregnskapet 2016 31.08.2016

-          Mva- melding 2. termin 10. juni

-          Mva- melding 3. termin 31.08.2017

Kundekveld

Kundekveld torsdag 16. februar kl.  19.00

                                                                 

Siffer Økonomi AS og Berg Sparebank inviterer sine kunder til felles kundekveld. 

 Kveldens to hovedtema vil være

Gunnar Birkevold fra Eika Kapitalforvaltning vil presentere muligheter og siste nytt innenfor Innskuddspensjon.

Løsninger og Digitalisering innenfor økonomi og lønnstjenester vil bli presentert av Siffer Økonomi AS

Representanter fra Berg Sparebank og Siffer Økonomi AS vil også komme med tips og «faglig» påfyll og kunne svare på spørsmål om aktuelle problemstillinger og produkter.

Tid:          Torsdag 16. februar 2017 kl. 19:00

Sted:        Fredriksten Festningshotell, enkel servering

Dette vil bli en inspirerende kveld for deg som kunde, dersom du har en kunde eller samarbeidspartner du ønsker å ta med deg er du hjertelig velkommen til å invitere med deg en venn eller to.

Påmelding: innen 10.02.2017 Berg Sparebank, e-post: firmapost@berg-sparebank.no eller Siffer Økonomi AS, e-post: post@siffer.net

Med vennlig hilsen

Berg Sparebank         Siffer Økonomi AS

Halv skatt før jul

I juni ble det vedtatt at arbeidsgivere med arbeidstakere som mottar månedslønn kan velge å foreta halvt skattetrekk i enten november eller desember. Ordningen ble 1. november vedtatt utvidet, slik at også andre enn de med månedslønn kan få halvt skattetrekk tidligere.

Forskriftsendringene i sommer og høst innebærer følgende:

 • Månedslønn: Halvt skattetrekk på månedslønnen i enten november eller desember.
 • Betaling per time, dag eller uke: Ikke skattetrekk på lønnen for enten 1) to uker i siste halvdel av november eller 2) for siste uke i november og første uke i desember.
 • Utbetaling hver 14. dag: Ikke skattetrekk på siste lønnsutbetaling i november eller første utbetaling i desember.
 • Livrente, pensjon, vartpenger, introduksjonsstønad og supplerende stønad til person med kort botid i Norge: Ikke skattetrekk på hele utbetalingen for enten november eller desember.

Kundekveld

 

 

12 januar 2016

Nytt år nye muligheter J

Hva kan framtiden bringe?

Vil du vite mer om forventninger i markedet, ikke gå glipp av dette!

Siffer Økonomi AS og Berg Sparebank inviterer til felles kundekveld!

Denne kvelden kommer Jan Ludvig Andreassen til å fortelle oss om utsikter for 2016.

Hvem er Jan Ludvig Andreassen?

Sjefsøkonom i Eika Gruppen med hovedansvar for overvåking av makroøkonomi i inn- og utland. Han er opptatt av de lange linjer og liker en god debatt. De siste 20 år har Jan Ludvig Andreassen jobbet med makroøkonomiske analyser i blant annet DnB, Alfred Berg og Norges Bank.

Jan Ludvig Andreassen er en aktiv debattdeltaker i aviser og på TV – hvor han ofte kommenterer den løpende økonomiske utviklingen.

Representanter fra Berg Sparebank og Siffer økonomi AS vil også komme med tips og «faglig» påfyll:

Berg sparebank :    Pensjoner, pensjonsordninger og fakta innenfor Skadeforsikring.

Siffer Økonomi AS : Endringer 2016.

Tid:    Torsdag 28. januar 2016 kl 19:00
Sted: Fredriksten Festningshotell, enkel servering

Påmelding: innen 22.01.2016 til Berg Sparebank, firmapost@berg-sparebank eller Siffer Øknomi AS, post@siffer.net

Spørsmål kan rettes til Siffer Økonomi AS v/ Lena Karlsen 4525327 eller Berg Sparebank v/Arild Elnes 46838716.

Med vennlig hilsen

Siffer Økonomi AS                                      Berg Sparebank

                                             

Søker regnskapsfører

Siffer Økonomi AS søker regnskapsfører - vil du være med oss !

Vi har i disse dager annonser ute for rekruttering av ny medarbeider med følgende tekst :


VI SØKER REGNSKAPSFØRER
Vi er en glad gjeng som tenker “sammen blir du bedre”.
Er du løsningsorientert og har god IT- og prosessforståelse?
Er du regnskapsfører med erfaring? Autorisasjon er en fordel.
Er dette deg og du har lyst til å være med oss å bistå våre kunder?
Send oss en søknad.
VIL DU VÆRE MED OSS?
Vil du vite mer om oss gå inn på www.siffer.net
Søknadsfrist 30. april 2015
For spørsmål til stillingen ta kontakt med
Lena Karlsen, mobil 454 25 327, lena@siffer.net
 

 

A-ordningen

Ny rapporteringsordning

Fra januar 2015 trer ny rapporteringsordning for arbeidsgivere gjeldende arbeidstakeropplysninger til myndighetene i kraft. A-ordningen er navnet på den nye rapporteringsordningen til Skatteetaten (inkl. skatteoppkrever), Arbeids- og velferdsetaten (NAV) og Statistisk sentralbyrå (SSB) som innføres 1. januar 2015. A-meldingen erstatter lønns- og trekkoppgaver, terminoppgaver, årsoppgave for skattetrekk og arbeidsgiveravgift, samt skjemaer fra NAV og SSB.

Etter ny ordning skal rapportering skje hver måned, den 5. påfølgende måned. Lønnsopplysningene skal rapporteres etter kontantprinsippet. Det betyr at alle utbetalinger i en måned skal rapporteres i a-meldingen senest den 5. i måneden etter.

Innbetaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift skal som tidligere skje annenhver måned etter samme frister som før.

Som følge av at a-melding skal erstatte flere rapporteringsordninger til flere etater øker informasjonen som skal rapporteres hver måned. Noe informasjon er statisk, mens annen informasjon er variabel og må gis hver måned for rett rapportering.

Følgende informasjon skal sendes pr. ansatt i henhold til a-meldingen hver måned:

  • Status for alle aktive arbeidsforhold (fast , midlertidig ansettelse, turnus )
  • Stillingskode
  • Start og sluttdato for arbeidsforhold
  • Stillings- eller permisjons prosent
  • Informasjons om den ansatte (Navn, fødselsnummer, adresse , bankkontonummer )
  • Informasjon om avlønningsperiode (månedslønn, timelønn, ukelønn, provisjon, overtid )
  • Informasjon om avlønningsform (fastlønn, timelønn, provisjonslønn )
  • Lønn
  • Informasjon om kilometergodtgjørelse, diettgodtgjørelse

Årlig lønns- og trekkoppgaver pr. ansatt til Skatteetaten erstattes også av a-meldingen. Det skal like fullt sendes en årlig sammenstilling til hver arbeidstaker med informasjon over innrapporterte opplysninger om utbetalt lønn, trukket skatt og feriepengegrunnlag mm.

Har du/dere ytterligere spørsmål ta kontakt med en av våre regnskapsførere hos oss for mer informasjon. Vi har forberedt oss godt på denne endringen for å kunne bistå deg som kunde og sikre korrekt rapportering fra januar 2015. Vi har oppdatert våre systemer, kjørt tester og kurset oss selv i regelverk og rutiner for den nye a-ordningen.

Hoved endringene som det er viktig for deg som kunde og huske er:

  • En felles rapportering til Skatteetaten, NAV og SSB – all rapportering gjennom Altinn.
  • Månedlig rapportering etter kontantprinsippet. Alle utbetalinger i en måned skal rapporteres for den måneden utbetalingen er foretatt.

 

Satser på Landbruk

Siffer har fra 01.08.2014 ansatt Simen Mo, tidligere daglig leder i BIA regnskapslag. Siffer leverer økonomitjenester innenfor de fleste bransjer, men har historisk ikke satset stort innenfor landbruk. Siffer Økonomi As bygger nå opp en egen avdeling for levering av regnskapstjenester til landbruk. Ved å ansette Simen Mo har vi tilført Siffer kompetanse innenfor landbruk og vil framover satse på levering ev regnskapstjenester til landbruket. Siffer valgte for kort tid siden å gå ut av kjede for å kunne være friere i valg til det beste for våre kunder. Det å satse på levering av tjenester til landbruk og spisse vår kompetanse ved ansettelse av Simen Mo vil styrke Siffer Økonomi AS for framtiden.