Kundekveld

 

 

12 januar 2016

Nytt år nye muligheter J

Hva kan framtiden bringe?

Vil du vite mer om forventninger i markedet, ikke gå glipp av dette!

Siffer Økonomi AS og Berg Sparebank inviterer til felles kundekveld!

Denne kvelden kommer Jan Ludvig Andreassen til å fortelle oss om utsikter for 2016.

Hvem er Jan Ludvig Andreassen?

Sjefsøkonom i Eika Gruppen med hovedansvar for overvåking av makroøkonomi i inn- og utland. Han er opptatt av de lange linjer og liker en god debatt. De siste 20 år har Jan Ludvig Andreassen jobbet med makroøkonomiske analyser i blant annet DnB, Alfred Berg og Norges Bank.

Jan Ludvig Andreassen er en aktiv debattdeltaker i aviser og på TV – hvor han ofte kommenterer den løpende økonomiske utviklingen.

Representanter fra Berg Sparebank og Siffer økonomi AS vil også komme med tips og «faglig» påfyll:

Berg sparebank :    Pensjoner, pensjonsordninger og fakta innenfor Skadeforsikring.

Siffer Økonomi AS : Endringer 2016.

Tid:    Torsdag 28. januar 2016 kl 19:00
Sted: Fredriksten Festningshotell, enkel servering

Påmelding: innen 22.01.2016 til Berg Sparebank, firmapost@berg-sparebank eller Siffer Øknomi AS, post@siffer.net

Spørsmål kan rettes til Siffer Økonomi AS v/ Lena Karlsen 4525327 eller Berg Sparebank v/Arild Elnes 46838716.

Med vennlig hilsen

Siffer Økonomi AS                                      Berg Sparebank