Halv skatt før jul

I juni ble det vedtatt at arbeidsgivere med arbeidstakere som mottar månedslønn kan velge å foreta halvt skattetrekk i enten november eller desember. Ordningen ble 1. november vedtatt utvidet, slik at også andre enn de med månedslønn kan få halvt skattetrekk tidligere.

Forskriftsendringene i sommer og høst innebærer følgende:

  • Månedslønn: Halvt skattetrekk på månedslønnen i enten november eller desember.
  • Betaling per time, dag eller uke: Ikke skattetrekk på lønnen for enten 1) to uker i siste halvdel av november eller 2) for siste uke i november og første uke i desember.
  • Utbetaling hver 14. dag: Ikke skattetrekk på siste lønnsutbetaling i november eller første utbetaling i desember.
  • Livrente, pensjon, vartpenger, introduksjonsstønad og supplerende stønad til person med kort botid i Norge: Ikke skattetrekk på hele utbetalingen for enten november eller desember.