Brev fra Skatteetaten

Skatteetaten sender i disse dager ut et brev med informasjon angående nytt regelverk til selskaper som skal levere skattemelding. Vi får mange henvendelser fra våre kunder om hva disse endringer innebærer. Dette brevet viser til endring som trådde i kraft 01.01.2017. Skatteetaten har fra 01.01.2017 mulighet til å ilegge selskaper tvangsmulkt dersom skattemelding blir innlevert for sent eller har åpenbare feil. Det er ingen endring i frist for innlevering og det er ingen store endringer i selve skattemeldingen bortsett fra at den har endret navn (Tidligere selvangivelse – ligningsdokument). Skatteetaten prøver i dette brev og informere selskaper igjen om at de har mulighet til å ilegge tvangsmulkt dersom frist for innlevering av skattemelding/ligningsdokument den 31.05.2017 ikke overholdes eller om skattemeldingen har åpenbare feil.

Derfor en liten påminnelse om frister den nærmeste tid:

-          Skattemelding (ligningsdokumenter) for 2016 31.05.2017

-          Fastsettelse av årsregnskap for 2016 30.06.2017

-          Innsendelse av årsregnskapet 2016 31.08.2016

-          Mva- melding 2. termin 10. juni

-          Mva- melding 3. termin 31.08.2017