Informasjonsmøte ny personvernforordning (GDPR)

Siffer Økonomi AS avholder informasjonsmøte om ny personvernlov tirsdag 17.04.2018 kl. 14.00. Påmelding til lena@siffer.net.

I mai 2018 skal ny lov om personvern trå i kraft i Norge og i hele EU. Nye regler skal gi borgere i hele EU sterkere rettigheter og sikkerhet i forhold til personvern. Ny personvernforordning gir hver enkelt borgere rettigheter i forhold til egne personopplysninger.