Skattemelding 2017

Skattemelding 2017

I disse dager gjøres skattemeldinger tilgjengelig for alle lønnsmottakere og pensjonister. Det er flere endringer som er gjort på skattemeldingen i år.

De vesentlige endringer er :

-          Post 5.0 er fjernet helt. Her kunne en tidligere legge inn tilleggsinformasjon. Dersom en vil gi tilleggsinformasjon må en legge dette med som et vedlegg når en sender inn skattemeldingen.

-          Foreldrefradrag. Det er lagt til en post 3.2.10 for foreldrefradrag. Her er det mulig å legge inn fradrag for kjøring til og fra barnehage, SFO.

-           Aksjesparekonto. I fjor kom det endring hvor personlig skattebetaler kan opprette en konto hvor innskuddene kan brukes til å investere i børsnoterte aksjer og aksjefond. Det kom en overgangsordning hvor en fritt innen utgangen av 2018 skattefritt kunne overføre private aksjer til aksjesparekonto. Det er post 3.1.5, 3.1.8,3.3.8 og 4.1.8 som brukes for endringer knyttet til akjsesparekonto.

-          IPS. Post 3.3.5 er ny i år. Den skal være forhåndsutfylt med sum innbetalinger til IPS. IPS ble innført 1. november 2017 og er en ordning om skattefavorisert individuell sparing til pensjon. Maks 40 000,- pr. år.

-          Fradrag for investering i oppstartsselskaper. 1. juli 2017 ble det en ordning med skattefradrag for investeringer i grunderselskaper. Fradrag skal legges inn i post 3.3.14. Det skal være forhåndsutfylt dersom det er innberettet i aksjonærregister til investeringsselskapet.

-          Verdsettelsesrabatt i formueskatten for aksjer. I 2017 ble det innført ble det innført en verdsetteslerabatt på 10 % for aksjer og driftsmidler. Denne rabatten øker til 20 % i 2018.

Siffer Økonomi AS hjelper mange av våre kunder også med personlig skattemeldinger. Ta kontakt med din regnskapsfører hos oss dersom du trenger hjelp. Har du konkrete spørsmål ta kontakt med Øystein Johansen på ram@siffer.net.

Nytt i år er også at det er mulig å levere for næringsdrivende med enkle skatteforhold skattemelding med Næringsoppgave for skatt. Næringsrapport skatt er en løsning som er ment for bedrifter med enklere skattemessige forhold.