En god arbeidsfordeling mellom deg som kunde og oss som regnskapsfører kan åpne opp for bedre og mer effektive løsninger. Elektroniske bilag gir deg som kunde bedre tilgang til all dokumentasjon og du trenger ikke å være avhengig av å være i kontakt med oss for å finne fram en faktura.

Ønsker du å gjøre deler av arbeidet selv ?

- Scanne bilag

- Fakturere

- Godkjenne fakturaer til betaling elektronisk

- Hente ut rapporter

- Registrere timer

Mulighetene er mange, ta kontakt med oss så finner vi en arbeidsfordeling som fungerer best for deg.

Har du en lovlig kasse ? - fra 2017 er det lovendring i forhold til elektroniske kasser - vi kan hjelpe deg.

Har du behov for system for timeregistrering - trenger du tilgang på mobil etc - vi kan hjelpe deg.