Dagens teknologi åpner for nye muligheter. Du som kunde kan ha ajourført regnskap løpende tilgjengelig til enhver tid. Skyløsninger åpner for at du som kunde kan ha tilgang til ditt eget regnskap og all dokumentasjon uansett hvor du skulle befinne deg. Dette forutsetter at bilag føres løpende og den tradisjonelle måten ved å levere bilag en gang i måneden og deretter motta en rapport blir et saga blott. Siffer Økonomi AS har bygd og kommer til å bygge videre kompetanse på Xledger , Duett og Tripletex. Dette er systemer som kan gi deg som kunde løpende ajourført regnskapsdata til enhver tid. Mange kunder bruker VISMA eAccounting i dag, kanskje bare til fakturering, Siffer har derfor valgt å bygge kompetanse på VISMA eAccounting for å kunne hjelpe kunder som allerede har valgt VISMA eAccounting. Den enkeltes ønske og behov er forskjellig - dersom du ønsker å få levert ditt regnskap på tradisjonelt vis skal Siffer selvsagt fortsette med det, men dersom du kunne tenke deg å se på hvilke muligheter som finnes ved å ta i bruk den teknologien som finnes vil Siffer være der for deg.

Har du tenkt på hvordan du/dere arbeider i dag med å få samlet all informasjon og dokumentasjon som trengs til regnskapet ?

Har du tenkt på hvordan du/dere får ut informasjon når dere trenger det idag - får dere den informasjonen dere trenger ?

Ønsker dere å se på hvilke muligheter dere har ?

Vil dere ha elektroniske bilag tilgjengelige for dere til enhver tid ? 

Vil dere forenkle betalingene deres og effektivisere oppfølging av betalinger fra deres kunder ? 

Vil dere sende fakturaer til deres kunder elektronisk ?

Vil du ha regnskapsinformasjon tilgjengelig til enhver tid ?

Vil du ha løpende oppdatert regnskap ?

Vil du gjøre mer av arbeidet selv ?

Da må det en liten endring til i hvordan dere arbeider og hvordan vi arbeider for dere, men det krever ikke så mye :)

Ta kontakt med oss for mer informasjon om hvilke muligheter som finnes :)