Regnskapstjenester

 

 

Siffer leverer regnskapstjenester , og har fleksible løsninger for levering av tjenestene. Du kan selv velge om du ønsker å utføre noe arbeid selv, vi har gode løsninger for arbeidsfordeling mellom deg som kunde og oss som leverandør. Du kan selv velge hvordan du ønsker å ha tilgang til ditt regnskap, løpende tilgang med oppdatert informasjon, rapportering via web eller rapportering etter avtalt frekvens. Siffer vil alltid sikre at du har tilgang til nødvendig regnskapsinformasjon.

Ditt regnskap er er din kilde til å følge opp å ha styring og kontroll i din bedrift.


Siffer er vår regnskapsavdeling, lønnsansvarlig og økonomisjef. Vi har en løpende arbeidsfordeling, hvor vi utfører fakturering selv, alt annet utføres av Siffer. Vi har valgt at vår regnskapsfører, Liv, hos Siffer arbeider hos oss - dette gir en nærhet som passer oss best
— Hans Jørgen Eriksen, Are Anlegg AS

Vi kan levere:

  • Løpende regnskapsførsel
  • Avstemming og dokumentasjon
  • Innsendelse av offentlige dokumenter
  • Fakturering, purringer.
  • Kontakt med revisor
  • Årsoppgjør og selvangivelse
  • Styrerapporter
  • Rapportering
  • Din personlig regnskapsfører - regnskapssjef til leie.