Personaloppfølging

 

 

Siffer leverer tjenester innenfor personaladministrasjon og oppfølging av ansatte. Siffer leverer lønnstjenester som sikrer rett lønn til rett tid. Innenfor personal og lønn er det en rekke lovverk som må følges og vi holder oss løpende oppdatert på lovendringer og har høy kompetanse innenfor området. Vi har løsningene for elektroniske timelister, kjørelister etc. og  for å få til en god arbeidsfordeling mellom deg som kunde og oss som leverandør. Siffer kan hjelpe deg som kunde med oppfølging av sykemeldte, søke om arbeidstillatelser, ansettelsesavtaler og utarbeidelse av personalhåndbøker. Siffer vil sikre at du alltid har en god oppfølging av ditt personale.

Personaladministrasjon og HR - oppfølging er et meget bredt kompetansefelt. Her ligger det et enormt potensiale for effektivisering og økt inntjening. Ansatte er den viktigste ressursen i enhver bedrift.


Witre leverer alt til arbeidsplassen - utenom ansatte. Like fullt vet vi viktigheten av at ansatte får rett lønn til rett tid. Siffer utfører lønnstjenester for oss og sikrer at våre ansatte får nettopp det - rett lønn til rett tid.
— Tove Burås, Witre Manutan

Vi kan levere:

 • Løpende lønnskjøring og utbetaling
 • Terminoppgaver skattetrekk og arbeidsgiveravgift
 • Rapportering og lønnsstatistikk SSB
 • Lønns- og trekkoppgaver
 • Ansettelser og oppsigelser.
 • Utenlandske ansatte
 • Personaladministrasjon
 • Ansettelsesavtaler, personalhåndbøker, arbeidsreglement.
 • Oppfølging forsikringsavtaler og pensjonsforsikringer.
 • Sykefraværsoppfølging og oppfølging NAV.
 • Din personlige personalansvarlige - personalsjef til leie.