Din rådgiver

 

 

Siffer vil være din rådgiver fra A-Å. Som din regnskapsfører setter vi oss inn i din virksomhet og vil kjenne deg som kunde. Siffer vil være din diskusjons- og sparringspartner og vil kunne hjelpe deg i mange situasjoner og prosesser du og din bedrift vil måtte trenge. Siffer vil hjelpe deg til å bli bedre og se på muligheter. Vi kan enkelt å greit være din samtalepartner når du måtte trenge det. Vi kan hjelpe deg med etablering av selskap, endring av selskapsform, se på muligheter for utvikling og muligheter for inntektsøkninger og kostnadsbesparelser. Siffer kan hjelpe deg i å bli bedre.

Gode strategier og god planlegging er til god nytte i egen bedrift. En plan er å budsjettere både resultat og likviditet. Dette er en av bedriftens viktigste styringsverktøy.


Lena hos Siffer har bistått meg i utarbeidelse av budsjett og likviditetsbudsjett. Dette hjelper meg daglig i oppfølging og planlegging av bedriftens kontantstrøm - uten dette hadde jeg ikke hatt samme styring og kontroll.

— Lemo Bygg AS/Lemo Invest AS, Svein Løwengreen

Vi kan levere:

  • Budsjettering 
  • Likviditetsbudsjettering og oppfølging 
  • Selskapsstiftelse, endring av selskapsform
  • Skattespørsmål
  • Bistand styrearbeid og generalforsamlinger
  • Bistå i kontakt med bank/finansinstitusjoner.
  • Bistå i arbeid med HMS og internkontroll
  • Bistå i utarbeidelse av forretningsplan
  • Din personlig rådgiver og sparringspartner.