Landbruk

Siffer leverer regnskapstjenester til primærnæringen. Vi har på kort tid bygd opp en betydelig kundeportefølje av landbrukskunder. Siffer har spesiallaget regnskapssystem for landbruksnæringen og medarbeidere med høy kompetanse og erfaring innen for næringen. Siffer deltar i landbrukets dataflytprosjekt som skal sikre og forbedre avregninger blant annet fra Nortura og Tine.

Siffer anser det som viktig å kjenne din næring og deg som kunde for å kunne bistå og hjelpe deg som kunde best mulig.


(et kundesitat kommer)
— N N

Vi kan levere:

  • Etablering av selskaper 
  • Regnskapsanalyser 
  • Budsjetter
  • Lønnsomhets- og likviditetsberegninger
  • Eierskifte
  • Driftsplaner i forbindelse med generasjonsskifte
  • Bistand ved investeringer – finansiering
  • Søknader til Innovasjon Norge
  • Rådgivning innen oppstart og avvikling av gjennomsnittsinntekt i skogbruket