VISMA eAccounting eksperten - Siffer Økonomi AS

Visma eAccounting er et nettbasert økonomisystem for små og mellom store bedrifter. EAccounting har funksjonalitet for fakturering og lønn samt apper som kan taes i bruk for blant annet timeregistrering og bilder av kvitteringer. For mer informasjon se: www.visma.no/eaccounting.

Det er mange selskaper som har tatt i bruk Visma eAccounting i dag med eller uten hjelp av en regnskapsfører. Regnskap på autopilot høres veldig bra ut, men vår erfaring tilsier at så enkelt er det ikke. Grunnleggende regnskapkompetanse, gode og riktige rutiner samt lyst og tid må være på plass for å lykkes. Er ikke dette på plass er det lett for at en starter opp feil. Dette kan resultere i at en mister oversikten, feil i regnskapet og det tar lang tid å rydde opp i etterkant.

Siffer Økonomi AS har erfart og hjulpet flere kunder som har startet opp på egenhånd. Visma eAccounting er bygget opp litt “annerledes” enn andre økonomisystemer, og dette har Siffer Økonomi AS tatt inn over seg. Vi har skaffet oss inngående kompetanse på Visma eAccounting og går ut i markedet og kaller oss VISMA eAccounting eksperten. Visma eAccounting er et enkelt økonomisystem som dekker behovene til mange små og mellomstore bedrifter.

Det Siffer Økonomi AS anser er det viktigste når en tar i bruk Visma eAccounting er å ta i bruk Visma eAccounting på riktig måte, sette gode rutiner, avklare om en har kompetanse, tid og lyst til å utføre arbeid selv ? Burde jeg la en regnskapsfører gjøre deler eller alt av arbeidet ?

VISMA eAccounting eksperten - Siffer Økonomi AS

Ny kunde som ikke har tatt i bruk Visma eAccounting

Siffer Økonomi AS kan bistå, kontrollere, gjøre deler eller alt av arbeidet forbundet med selskapets regnskap og lønnsarbeid. Siffer Økonomi AS kan hjelpe deg og din bedrift i alle faser.

Valg av system - Er Visma eAccounting riktig økonomisystem for ditt selskap. Siffer Økonomi AS har kjennskap og bruker mange økonomisystemer pr. i dag. Alle systemer har fordeler og ulemper. Vi kan hjelpe deg i å avklare om Visma eAccounting er det rette økonomisystemet for deg.

Kompetanse - Har selskapet kompetanse til å utføre deler eller alt av regnskapet. Siffer Økonomi AS kan avklare sammen med selskapet hvilken kompetanse som finnes - finnes nødvendig kompetanse til å utføre deler av arbeidet.

Tid - Har selskapet tid til å utføre deler eller alt av regnskapet. Siffer Økonomi AS har erfaring og kan gi tilbakemelding på hvor mye tid selskapet må sette av til å utføre deler eller alt av regnskapet.

Rutiner - Har selskapet riktige og nødvendige rutiner. Siffer Økonomi AS kan hjelpe til med å sette gode rutiner internt i selskapet. Dette uavhengig av om det er et enkeltmannsforetak eller selskap med flere ansatte. Gode rutiner er helt nødvendig for å få et riktig regnskap tilgjengelig til rett tid.

Oppstart/opprettelse og bruk av Visma eAccounting - Når gode rutiner er satt kan Siffer Økonomi AS hjelpe til slik at en starter å arbeide riktig i Visma eAccounting og sikre at en bruker systemet korrekt og tar i bruk de muligheter som finnes.

Arbeidsdfordeling/regnskapsføring i Visma eAccounting - Siffer Økonomi AS setter i sammen med selskapet en arbeidsfordeling etter den kompetanse og tid som finnes i selskapet. Selskapet utfører de oppgaver selskapet har kompetanse og tid til.

VISMA eAccounting eksperten - Siffer Økonomi AS

Kunde som har tatt i bruk Visma eAccounting

Siffer Økonomi AS har god erfaring i å hjelpe selskaper som har startet selv med føring i Visma eAccounting. Vi gjennomfører det samme ovenfor disse kundene som ved en ny kunde. Kartlegger kompetanse, tid og rutiner. I tillegg går vi gjennom det arbeid som er gjort i Visma eAccounting av selskapet og kartlegger avvik og feil. Når avvik er kartlagt må det avtales hvem som gjør hva for å rette opp og sikre at regnskapet blir riktig. Deretter settes nye rutiner og arbeidsfordeling mellom selskapet og Siffer Økonomi AS.

VISMA eAccounting eksperten - Siffer Økonomi AS

Siffer Økonomi AS kan med sin kompetanse som Visma eAccounting eksperten hjelpe deg og ditt selskap etter de behov du skulle ha. Vi kan hjelpe deg uansett når du måtte trenge hjelp.

Lurer du på om Visma eAccounting kan være rett økonomisystem for deg ? Ta kontakt på post@siffer.net eller ring 69 21 17 50

Trenger du en regnskapsfører som kan Visma eAccounting ? Ta kontakt på post@siffer.net eller ring 69 21 17 50

Siffer Økonomi AS planlegger å sette opp en support funksjon for Visma eAccounting brukere. Mer informasjon vil komme - har du spørsmål kontakt lena@siffer.net.